ข่าวประชาสัมพันธ์
:: ตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (6 ม.ค.64)
   || อ.1 | อ.2 | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 ||

กิจกรรมวันคริสต์มาส
วันที่ 22 ธ.ค.63

Dettal จัดกิจกรรมล้างมือ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมอบผลิตภัณฑ์ให้กับนักเรียน และโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)
วันที่ 9 ธ.ค.63

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4 ธ.ค.63 | 2

Big Cleaning Day
กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
25 พ.ย.63

นร.เข้าร่วมประชุมสภาและเลือกตัวแทนสภาเยาวชนเขตทุ่งครุ
วันที่ 27 พ.ย.63

ตัวแทนผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)
แสดงความยินดีกับนางสาวมันจนา จงกล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม - เชื่อมนุกูล) ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)
วันที่ 16 พ.ย.63
| 2 |

คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และบุคลากร โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)
แสดงความยินดีกับนายปราโมทย์ อินทรสุชาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) สำนักงานเขตบางแค ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)
วันที่ 17 พ.ย.63