งานเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการ และครู
"กษีณาคารวาลัย"
ด้วยดวงใจที่ผูกพัน
25 ก.ย.63

| 1 | VDO | 3 |


สัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 17-24 ส.ค.63


กิจกรรมไหว้ครู 1 | 2
วันที่ 30 - 31 ก.ค.63


กิจกรรมหน้าเสาธง
ตั้งแต่ วันที่ 1 - 19 ส.ค.63


นิเทศเขตทุ่งครุตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)

ข่าวประชาสัมพันธ์
:: ให้นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.63 (12 ส.ค.63)
:: โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) จะเปิดเรียนปกติมาครบ 100%  วันที่ 17 สค. 63 (1 ส.ค.63)